VPN چیست؟

VPN چیست؟

VPN برای شبکه خصوصی مجازی ، یک تونل امن بین دو یا چند دستگاه است.

اتصال به VPN به شما یک اتصال رمزگذاری شده به اینترنت می دهد. این به شما اجازه می دهد خصوصی بمانید، ایمن بمانید و به محتوای آنلاین که میخواهید دسترسی داشته باشید بدون توجه به جایی که هستید.